Ο φασιανός είναι γένος πτηνών που ανήκει στην οικογένεια  Φασιανίδες και την τάξη των ορνιθόμορφων. Υπάρχουν 25 είδη με καταγωγή από την Ασία. Τώρα πια και χάρη στην ανθρώπινη παρέμβαση εκτρέφεται σε όλα τα μέρη του κόσμου.