Οι κύκνοι είναι μεγαλόσωμα υδρόβια πτηνά της οικογένειας των νησσίδων όπου ανήκουν οι πάπιες και οι χήνες. Πρόκειται για μονογαμικά ζώα τα οποία γεννούν μόνο πέντε αυγά το χρόνο γι’ αυτό τα αυγά είναι ακριβά και σπανία. Οι μαύροι κύκλοι γεννούν το χειμώνα, οι δε λευκοί το καλοκαίρι. Οι μαύροι εάν αποτύχουν κατά τη διάρκεια του χειμώνα στην αναπαραγωγή τότε γεννούν πάλι το καλοκαίρι.