Πρόκειται για ελαφάκια που είναι ένα από τα 3 είδη της ελληνικής πανίδας. Στα παιδικά παραμύθια είναι το κλασσικό ελαφάκι με τις βούλες. Συναντάται ιδιαίτερα στην Ρόδο, είναι φυσικά φυτοφάγο, η δε κύηση διαρκεί 230 μέρες και η επιστημονική τους ονομασία είναι dama dama.