Τα ρακούν κατάγονται από την Β. Αμερική, είναι παμφάγα και γεννούν περί τα 3-4 μωρά. Έχει μήκος 75-90 πόντους συμπεριλαμβανόμενης και της ουράς και βάρος 10 κιλά. Πολύ χαρακτηριστική είναι η μαύρη “μάσκα” στην περιοχή των ματιών και η ραβδωτή ουρά που φέρει 5-10 δαχτύλιους, τα δε μπροστινά πόδια μοιάζουν πολύ με τα ανθρώπινα.