Το πτηνό ήταν γνωστό από τα αρχαιότατα χρόνια, καθώς θεωρούνταν εκλεκτό κυνήγι!

Ο φασιανός είναι γένος πτηνών που ανήκει στην οικογένεια Φασιανίδες και την τάξη των ορνιθόμορφων.

Υπάρχουν 25 είδη με καταγωγή από την Ασία.

Τώρα πια και χάρη στην ανθρώπινη παρέμβαση εκτρέφεται σε όλα τα μέρη του κόσμου.

Το μήκος του αρσενικού Φασιανού φθάνει τα 80 εκατοστά περίπου και έχει χαλκόχρωμο φτέρωμα, με μαύρες ραβδώσεις.

Ο Φασιανός χαρακτηρίζεται από έντονο φυλετικό διμορφισμό, καθώς ο θηλυκός φασιανός είναι μικρότερος σε μέγεθος από τον αρσενικό και δεν έχει εντυπωσιακά χρώματα.