Οι γαλοπούλες είναι πουλιά του γένους Μελεαγρίς!

Κατάγονται από την Β. Αμερική και οι λευκές ζυγίζουν μεταξύ 10 και 20 κιλά. Η εξημέρωση του πουλιού αυτού έγινε πριν από 2000 χρόνια στο Μεξικό.

Οι γαλοπούλες ταξινομικά ανήκουν στην τάξη ορνιθόμορφα και την οικογένεια φασιανίδες.

Τα αρσενικά και των δύο ειδών έχουν μια σαρκώδη προεξοχή που κρέμεται από την κορυφή του ράμφους τους, η οποία αποκαλείται λειρί. Είναι ανάμεσα στα μεγαλύτερα πτηνά της τάξης τους. Όπως και στα υπόλοιπα ορνιθόμορφα, τα αρσενικά είναι μεγαλύτερα και πιο πολύχρωμα από τα θηλυκά, εμφανίζουν δηλαδή σεξουαλικό διμορφισμό.

Τώρα πια η λέξη γαλοπούλα είναι συνώνυμη της λέξης Χριστούγεννα για όλα τα μέρη του κόσμου.