Το πλατώνι είναι θηλαστικό της οικογένειας των ελαφίδων!

Πρόκειται για ελαφάκια που είναι ένα από τα 3 είδη της ελληνικής πανίδας. Στα παιδικά παραμύθια είναι το κλασσικό ελαφάκι με τις βούλες.

Συναντάται ιδιαίτερα στην Ρόδο, είναι φυσικά φυτοφάγο και η κύηση διαρκεί 230 μέρες.

Η επιστημονική τους ονομασία είναι dama dama και είναι ένα από τα τρία είδη ελαφιού της Ελλάδας μαζί με το κόκκινο ελάφι και το ζαρκάδι.