Όταν κάνει πολύ κρύο, κοιμάται για μεγάλα χρονικά διαστήματα, αλλά δεν πέφτει σε γνήσια χειμερία νάρκη!

Τα ρακούν κατάγονται από την Β. Αμερική, είναι παμφάγα και γεννούν περί τα 3-4 μωρά.

Έχει μήκος 75-90 πόντους συμπεριλαμβανόμενης και της ουράς και βάρος 10 κιλά.

Πολύ χαρακτηριστική είναι η μαύρη “μάσκα” στην περιοχή των ματιών και η ραβδωτή ουρά που φέρει 5-10 δαχτύλιους, τα δε μπροστινά πόδια μοιάζουν πολύ με τα ανθρώπινα.

Πολυπράγμον, μεθοδικό και έξυπνο, το ρακούν είναι αξιαγάπητο κατοικίδιο κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής του, ενώ όσο μεγαλώνει γίνεται νευρικό και οξύθυμο. Λόγω της ιδιαίτερης αδυναμίας του για αυγά, νεοσσούς, καλαμπόκι και πεπόνια, προκαλεί καταστροφές στη γεωργία και την ορνιθοτροφία.