Τρεις γιγάντιες τρίλιζες. Ήταν το ακοκούμπι μας κατά τη διάρκεια ενός βαρετού μαθήματος στο σχολείο. Ευχάριστο και γρήγορο παιχνίδι.